Doel, missie, visie

Onderstaand doel en daarbij genoemde missie en visie staan bij ons centraal:

Doel:

Het doel is het bevorderen van zelfvertrouwen, een verbetering van de communicatieve en sociale vaardigheden en een verbetering in de spreek- en leesvaardigheden bij kinderen en/of volwassenen door de inzet van een hond tijdens voorleessessies.

Missie:

In samenwerking met de hond ondersteuning bieden aan de persoonlijke ontwikkeling van een persoon.

Visie:

Het toekomstbeeld is om voorleestrajecten over heel Nederland uit te breiden om op deze manier in staat te zijn zoveel mogelijk kinderen en/of volwassenen te kunnen ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en dan vooral op het gebied van het voorlezen.

 

 

 

Nieuwe reacties