Therapie

Een voorleessessie kan ook plaatsvinden in opdracht van een therapeut. Gedurende deze sessies worden alle bevindingen genoteerd, welke vervolgens worden gerapporteerd aan de therapeut. De hond zal gedurende de activiteit niet optreden als therapeut maar zal dienen als ondersteuning van de therapie. Door inzet van de hond wordt ernaar gestreefd bepaalde vooraf gestelde doelen eerder te bereiken dan zonder de inzet van de hond.

 

Nieuwe reacties